Książka wydana w 1901 roku w Krakowie przez G. Gebethnera.