Ilustracje zamieszczone w "Słowniku Encyklopedycznym" Brockhausa i Efrona, wydawanym w latach 1890-1907. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.