Naczynie przywiezione z Iranu i podarowane Muzeum Narodowemu w Warszawie przez Jadwigę Mrozowską.