Fotografia grupowa członków rządu - uczestników przyjęcia u gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego. Widoczni od lewej: minister przemysłu i handlu Roman Górecki, gen. Jakub Marian Krzemieński, premier Marian Zyndram Kościałkowski, gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Tadeusz Kasprzycki oraz minister poczt i telegrafów Emil Kaliński.