Fotografia Mieczysława Bil-Bilażewskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.