Prezydium. Przemawia pułkownik Sikorski, od lewej siedzą pp: Zakrzewski, prezes Związku Izb Rzemieślniczych Antoni Snopczyński, Sierakowski.