Senat akademicki w pochodzie z kościoła do auli uniwersyteckiej. Widoczny m.in. rektor Ludwik Sitowski.