Przemówienie profesora Władysława Grabskiego. Na sali widoczny m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki.