Widok na aulę uniwersytecką podczas uroczystości. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: gen. bryg. Jakub Krzemieński, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Józef Ujejski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, ks. kardynał Aleksander Kakowski, ks. biskup Antoni Szlagowski, metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński, rektor Politechniki Warszawskiej  prof. Józef Zawadzki. Widoczni także m.in.: gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (w mundurze, siedzi na lewo za W. Grabowskim) i komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (siedzi za ministrem W. Świętosławskim).