Profesor Kazimierz Michałowski podczas wygłaszania odczytu pt. "Wykopaliska polskie w Edfu".