Minister spraw zagranicznych Józef Beck podczas wygłaszania przemówienia. Z prawej stoi marszałek Edward Rydz-Śmigły. W głębi widoczni m.in. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, gen. Tadeusz Kasprzycki, żona min. Józefa Becka Jadwiga, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz.