Z lewej premier Tomasz Arciszewski.

Fotografia Czesława Datki.