Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutant prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski (stoi za prezydentem), arcybiskup Aleksander Kakowski i wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki (1. z prawej).