Ilustracja z pracy Władysława Abrahama  wydanej w 1908 roku w Krakowie przez Akademię Umiejętności.