Uczestnicy uroczystości podczas pochodu do bazyliki wileńskiej (Katedry św. Stanisława). Na czele pochodu idą duchowni prawosławni z archimandrytą Filipem Morozowem (trzeci z lewej) na czele. Widoczny również ks. arcybiskup Romulad Jałbrzykowski (za dziewczynkami ubrany w białą komżę).