Fragment inspekcji. Widoczni w pierwszym rzędzie od prawej: ambasador RP w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony Eden, premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski. Na pierwszym planie żołnierze na pozycji strzeleckiej - widoczny m.in. ręczny karabin maszynowy Bren.

Fotografia z lat 1940-1943.