Instalacje elektryczne, widoczny transformator.

Autor fotografii: Leon Jarumski.