Miedzioryt Benoîta Farjata sprzed 1703 r.  Rycina z serii wydanej przez D. de Rubeis  Ducum Regumque Polonorum a Lecho ad Augustum effigies, Romae 1702.