Miedzioryt z 1652 r. zapewne Caspara Meriana.  Rycina z: Theatrum Europaeum, Franckfurt am Mayn, t. 6, 1652 (1 ed.), s. 547; oraz w t. 7, 1663 (1 ed.), tabl. m. s. 76/77.