Miedzioryt Lorenzo Zucchiego, według wzoru Adama Manyoki, opublikowany w  drugim tomie dzieła J.D. Ostrowskiego "Swada polska y łacińska, albo miscellanea oratorskie, seymowe, weselne [...] y inne róźne...", wydanej w Lublinie  w 1747 roku.