Miedzioryt Jana Fryderyka Myliusa z 1741 roku, wzorowany na portrecie wykonanym przez Szymona Czechowicza.  Rycina pochodzi z publikacji  J.D.  Ostrowskiego "Swada polska y łacińska, albo miscellanea oratorskie, seymowe, weselne [...] y inne różne", t. 2, Lublin 1747.