Drzeworyt opublikowany w pracy J. Łoskiego "Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki" wydanej w  Warszawie w 1883 roku (tabl. po stronie tytułowej).