Miedzioryt z 1693 roku ukazujący (od lewej): Konstanty Władysław Sobieski, Jakub Ludwik Sobieski, w medalionie król Jan III Sobiski, Aleksander Benedykt Sobieski, królowa Maria Kazimiera i Teresa Kunegunda Sobieska.