Rycina z publikacji D. Rubeisa "Ducum Regumque Polonorum a Lecho ad Augustum effigies", wydanej w Rzymie w 1702 roku.