Drzeworyt prawdopodobnie Juliana Schübelera opublikowany w roku 1872  w "Tygodniku ilustrowanym", nr 240,  s. 53.