Strona tytułowa książki wydanej w 1867 roku w Wilnie.