Fotografia wykonana w 1942 roku opublikowana w książce Teresy Prekerowej "Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945", wydanej w Warszawie w 1982 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.