Fotografia wykona przez Mariusza Kubika w Warszawie, 15 lutego 2005 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (CC BY 3.0).