Odprawa i losowanie zawodników Międzynarodowych Konkursów Hippicznych w sali Rycerskiej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Fotografia grupowa ekip: polskiej, włoskiej i francuskiej oraz członków zarządu Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych. Widoczni m.in.: prezes Towarzystwa książe Janusz Radziwiłł (na pierwszym planie w garniturze), ppłk Jan Karcz (na lewo za Januszem Radziwiłłem), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (na prawo za Januszem Radziwiłłem), gen. Juliusz Rómmel (obok Dreszera), włoski attache wojskowy płk Mario Roatta (obok Rómmla), płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński (w pierwszym rzędzie obok kobiet), gen. Janusz Głuchowski (2. z prawej).