Ekipa francuska z członkami zarządu Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych w sali Rycerskiej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Widoczni m.in.: mjr de Laissardiere (2. z lewej), płk. Zbigniew Brochwicz-Lewiński (3. z lewej), książę Janusz Radziwiłł (4. z lewej), ppłk. Jan Karcz (5. z lewej), gen. Janusz Głuchowski (7. z lewej), gen. Juliusz Rómmel (8. z lewej), por. du Breuil (1. z prawej), por. Claire (2. z prawej), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (4. z prawej).