Uczestnicy wyścigu przy motocyklach - 2. z prawej Witold Rychter.