Rycina z książki Jerzego Samuela Bandtkiego "Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego w dwuch[!] tomach. T. 1", wydanej w 1810 roku we Wrocławiu przez W. B. Korna.