(Izabela) Elżbieta Czartoryska "Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów" (strona tytułowa)