(Izabela) Elżbieta Czartoryska "Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach" (strona tytułowa)