Obraz olejny z 1863 roku. Znajduje się Wegierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie.  Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.