Litografia wydana w latach 1831-1839 w Monachium przez Johanna M. von Hermanna.