Strony początkowe z książki wydanej w 1690 roku w Gdańsku przez Johanna Zachariasa Stolle.