Litografia opublikowana w książce "Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach", wydanej w latach 1850-1851 w Warszawie przez K.W. Wójcickiego, (t. 2 , tabl. m. s. 136/137).