Litografia z 1826 roku według wzoru Joela Gama wydana przez P. Pillera we Lwowie.