Miedzioryt francuski wedłu wzoru Jeana Michela Moreau, wykonany po 1789 roku.