Fotografia Wojciecha Urbanowicza ze zbiorów Fototeki FINA.