Fotografia portretowa wykonana latach 1932-1939 przez zakład fotograficzny "Van - Dyck".