Drzeworyt Edwarda Karola Nicza  według fotogramu S. Ptaszyńskiego, opublikowany w 1889 roku w piśmie „Kłosy”, nr 1261, s. 141.