Litografia z "Wizerunki polskie ..." M. Fajansa, odbitych w Warszawie w latach 1851-1862. Pod kompozycją znajduje się faksymile autografu.