Fotografia J. Golcza opublikowana w 1899 roku w "Tygodniku Ilustrowanym",  nr 36, s. 699.