Broszura wydana anonimowo w 1868 roku w Dreźnie przez A. L. Sołtana.