Fotografia Tadeusz Biernackiego ze zbiorów Fototeki FINA.