Fotografia zamieszczona w 1904 roku w "Czasopiśmie Galicyjskiego Towarszystwa Aptekarskiego", R. 34, nr. 20, s. 305.