Praca biograficzna Władysława Abrahama wydana w 1908 roku w Krakowie przez Akademię Umiejętności.