Fotografia upublikowana w 1930 roku w czasopiśmie "Przegląd Humanistyczny", R. 5, z. 1, s. 111.